INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES

adresované dotknutej osobe v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

Na našej webovej stránke využívame súbory cookies predovšetkým na to, aby naša webová stránka mohla správne fungovať, aby ponuka služieb bola pre Vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Aby sme mohli cookies využívať, je potrebná ich podpora zo strany Vami využívaného internetového prehliadača. Naša webová stránka funguje aj bez cookies, ale vo veľmi obmedzenej miere s nemožnosťou využívať niektoré základné funkcie.

Cookies sú štandardným nástrojom na ukladanie informácií týkajúcich sa používania webových stránok. Sú to malé textové súbory, ktoré vznikajú automaticky pri návšteve každej webovej stránky a ktoré sú uložené v rámci Vami využívaného prehliadača vo Vašom počítači, smartfóne, tablete, či inom zariadení. Vďaka niektorým cookies dokážeme prepojiť Vaše aktivity na našej webovej stránke až do okamihu, keď prehliadač uzavriete. So zavretím okna prehliadača sa tieto cookies automaticky vymažú.

Iné cookies však vo Vašom prehliadači či zariadení zostávajú po nastavené obdobie a pri každej návšteve našej webovej stránky sa reaktivujú. Obdobie ponechania cookies vo Vašom prehliadači či zariadení závisí od nastavenia samotného cookies a tiež Vášho prehliadača. Dáta získané zo súborov cookies uchovávame maximálne 1 rok.


Aké súbory cookies používame?

Súbory cookies, ktoré na našej webovej stránke používame, možno rozdeliť do dvoch základných kategórií:

  • Krátkodobé: tzv. „session cookies“ alebo „mandatórne cookies“, ktoré sú zmazané ihneď po ukončení návštevy našej webovej stránky.
  • Dlhodobé: tzv. „persistent cookies“, ktoré vo Vašom prehliadači či zariadení zostávajú po určitý čas alebo kým ich ručne neodstránite.

Súbory cookies možno rozdeliť aj podľa ich funkčnosti na:

  • Esenciálne, čo sú technické a funkčné cookies, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webových stránok. Sú nevyhnutné na riadne fungovanie stránok, na spracovanie príkazov a umožňujú prístup k určitým bezpečnostným súborom. Bez nich je väčšina prevádzkových procesov nedostupná. Bez týchto cookies by ste sa napríklad nemohli prihlásiť do Vášho registrovaného konta v klientskej zóne alebo vyplniť požiadavku na vymoženie pohľadávky, resp. na predbežné posúdenie pohľadávky.
  • Analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie našej webovej stránky tým, že pochopíme, ako ju používatelia používajú. Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci webovú stránku používajú, napríklad zobrazenie strán, natiahnutie chýb a pod. Sú štandardné a anonymné, ich cieľom je vylepšiť Vašu používateľskú skúsenosť a fungovanie webu. Nezhromažďujú žiadne osobné údaje, ani informácie, ktoré môžu identifikovať návštevníkov. Tým, že našu stránku navštívite, súhlasíte s inštaláciou týchto cookies vo Vašom počítači, resp. inom zariadení, z ktorého sa pripájate na webovú stránku.
  • Remarketingové, využívané na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie, ktoré však na našej webovej stránke nepoužívame.

V praxi vyššie uvedené súbory cookies využívame najmä na:

  • - zapamätanie si Vašich prihlasovacích údajov, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať,
  • - zabezpečenie čo najlepšieho prispôsobenia našej webovej stránky Vašim požiadavkám, a to vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po webovej stránke a funkcií, ktoré využívate.

Ako si môžete súbory cookies nastaviť?

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vami využívaného internetového prehliadača, pričom väčšina prehliadačov cookies vo svojom východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno prostredníctvom Vášho prehliadača úplne odmietnuť alebo len obmedziť Vami vybrané typy. Týmto však obmedzíte aj fungovanie našej webovej stránky a nebudete mať možnosť využívať nami ponúkané funkcie v plnom rozsahu, a to vrátane prihlásenia sa do Vášho registrovaného konta v klientskej zóne. Prípadne môžete používať aj anonymný režim prehliadača, ktorý síce celkom nezabráni použitiu cookies, ale lepšie ich anonymizuje a neukladá históriu navštívených webových stránok.

Informácie o možnostiach nastavenia predvolieb pre súbory cookies nájdete na nižšie uvedených odkazoch, či v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:

Účinný nástroj na správu súborov cookies nájdete aj na stránkach https://www.youronlinechoices.com/sk/.